قرآن

مقاله و پزوهش قرآنی

تفاوت زندگی انسان با دیگر حیوانات

باید توجه داشت که «انسان» بر این اساس که جایگاه ممتاز و بلندی در عالم خلقت دارد در زندگی خود از این جهات با جانداران دیگر فرق دارد:

1-چون خداوند حکیم،در وجود انسان استعدادهای فراوانی قرار داده است؛مقتضای حکمت خداوندی آن است که این استعدادها شکوفا گردد و بمرحله فعالیت برسد.لذا لازم است اسباب و عواملی وجود داشته باشد تا این هدف تحقق پیدا کند، و خداوند این اسباب را به وجود آورده است.

2-زندگی جانداران دیگر،یک بعدی و یک نواخت است،به این معنا که آنها در مسیر معینی که قضا و قدر الهی معین کرده است حرکت می کنند،و همین بعد را در طول تاریخ و اعصار تکرار می کنند،و هرگز از این چارچوبه این بُعد خارج نمی شوند و نمی توانند خارج شوند.

شما،در برنامه زندگی زنبور عسل،مورچه و موریانه که دارای زندگی تشکیلاتی است اگر دقت کنید،خواهید دید که یک زندگی یک نواختی بر آنها حکمفرما است،و هرگز تغییر و تنوّع در آن راه نیافته است،و علت این موضوع،این است که زندگی حیوانات بر اساس «غریزه ای» که خالق عالم در وجود آنها قرار داده است صورت می گیرد،و این غریزه است که آنها را به ساختن لانه و آشیانه مخصوص،و طرز پرورش نوزادان خود،و تهیّه قوت و غذا می کشاند،و مقتضای غریزه،همین یک راه است،ولی زندگی انسان ابعاد مختلفی دارد و دارای تنوّع است،هم بعد فرهنگی دارد و هم بعد سیاسی،هم بعد اجتماعی دارد و هم بعد فردی،هم بعد اقتصادی دارد و هم اخلاقی،هم جسمی و هم روحی،و علت این موضوع این است که منشاء کارهای انسان «غریزه» نیست،بلکه منشاء اعمال او اختیار اوست،و این یک امتیاز بسیار مهمی برای انسان است که انسان موجودی است مختار،که با اراده و اختیار و قدرت انتخاب،حرکت می کنر و غرایز نیز در زیر چتر اختیار او قرار دارد،و لذا احتیاج بیشتری به هدایت خداوندی دارد؛زیرا اگر هدایت و نقشه صحیح در زندگی او حکمفرما نباشد گام در جادّه انحرافی می گذارد و دچار سقوط و انحطاط می شود.

+ نوشته شده در  یکشنبه نهم مرداد ۱۳۹۰ساعت 18:13  توسط محمد حسن میرزایی  |